อบรมพนักงานประจำปี 2561

17/02/2018 การอบรมพนักงานประจำปี 2561 เรื่อง”การขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ” โดย คุณรณกร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

อบรมพนักงานประจำปี 2561 เรื่อง”การขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ” โดย คุณรณกร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 68,958