LONGBUS : SCANIA

Long Bus : Scania

  -  1 ชั้น 46 ที่นั่ง ปรับเอนนอน 150° พร้อมที่พักเท้า
  -  เบาะนวดไฟฟ้า ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง
  -  Karaoke & Entertainment ครบครัน
  -  โซฟาด้านล่าง สำหรับทำกิจกรรมเป็นกลุ่มคณะ

 

Visitors: 129,519
-->