พิธีเททอง หล่อพระหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก

วันที่ 19 พ.ย. 2560 พิธีเททองหล่ององค์พระ หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านเกิดป๋าอนันต์ ป๋าอนันต์ แม่แสงอรุณ พร้อมลูกหลาน พนักงานเข้าร่วมพีธีอนุโมทนาบุญ กันพร้อมหน้า

วันที่ 19 พ.ย. 2560 พิธีเททองหล่ององค์พระ หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านเกิดป๋าอนันต์ ป๋าอนันต์ แม่แสงอรุณ พร้อมลูกหลาน พนักงานเข้าร่วมพีธีอนุโมทนาบุญ กันพร้อมหน้า
Visitors: 72,139