25-26 ส.ค. 2560 ได้รับโอกาส พาพนักงาน ปตท.สผ.

25-26 ส.ค. 2560 ได้รับโอกาส พาพนักงาน ปตท.สผ. โดยใช้รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง 14 ตู้ไปกิจกรรม CSR ทำโป่งดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา

25-26 ส.ค. 2560 ได้รับโอกาส พาพนักงาน ปตท.สผ. โดยใช้รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง 14 ตู้ไปกิจกรรม CSR ทำโป่งดินเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา
Visitors: 70,963