คุณนภาพร ถวายพระโมคลา และพระสารีบุตร ณ.วัดทุ่งตอง

    เจ้ยุ้ย คุณนภาพร สมประยูร ถวายพระโมคลา และ พระสารีบุตร ประจำอุโบสถ วัดทุ่งตอง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทั้งนี้คุณพ่ออนันต์-คุณแม่แสงอรุณ สมประยูร ร่วมถวายเทียนพรรษา และเลี้ยงภัตราหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เจ้ยุ้ย คุณนภาพร สมประยูร ถวายพระโมคลา และ พระสารีบุตร ประจำอุโบสถ วัดทุ่งตอง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทั้งนี้คุณพ่ออนันต์-คุณแม่แสงอรุณ สมประยูร ร่วมถวายเทียนพรรษา และเลี้ยงภัตราหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
Visitors: 68,958