การอบรมพนักงานขับรถ ประจำปี 2560

การอบรมพนักงานขับรถ ประจำปี 2560 เรื่อง เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย คุณรณกร ทองอินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.สำนักงาน หจก.คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต และ บริษัทคุณอนันต์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิล จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ ซึ่งมีการจัดอบรมพนักงานขับรถ ในทุก ๆ ปี เพราะเราใส่ใจในการบริการ และ ความปลอดภัยในการเดินทางของลูกค้าเสมอมา ดั่งคำขวัญของบริษัท “ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ในการทำงานของเรา”

การอบรมพนักงานขับรถ ประจำปี 2560 เรื่อง เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย คุณรณกร ทองอินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.สำนักงาน หจก.คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต และ บริษัทคุณอนันต์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิล จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
Visitors: 68,962