งานเททองหล่อ รูปเหมือนหลวงพ่อเหลือ

คุณอนันต์-คุณแสงอรุณ สมประยูร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานเททองหล่อ รูปเหมือนหลวงพ่อเหลือ องค์ใหญ่ วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณอนันต์-คุณแสงอรุณ สมประยูร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานเททองหล่อ รูปเหมือนหลวงพ่อเหลือ องค์ใหญ่ วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา
Visitors: 68,960