คุณป๋าอนันต์ คุณแม่จิ๋ว ให้พรปีใหม่แก่พนักงาน

วันที่ 11 มกราคม 2560 คุณป๋าอนันต์คุณแม่จิ๋ว มาให้พรพนักงานทุกๆท่าน ที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอด ถ้าไม่มีพนักงานทุกๆท่านในวันนี้ก็คงไม่มี บริษัทคุณอนันต์ฯ ในวันนี้เช่นกัน ขอให้เราได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ตลอดไปและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นตลอดไป 

คุณป๋าอนันต์คุณแม่จิ๋ว มาให้พรพนักงานทุกๆท่าน ที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอด ถ้าไม่มีพนักงานทุกๆท่านในวันนี้ก็คงไม่มี บริษัทคุณอนันต์ฯ ในวันนี้เช่นกัน ขอให้เราได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ตลอดไปและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นตลอดไป
Visitors: 68,957