ชาวสมุทรปราการ เดินทางเพื่อน้อมถวายอาลัย

ชาวสมุทรปราการ เดินทางไป ณ.พระบรมหาราชวัง เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยทางห้างฯ บริการบัส 20 คัน

ชาวสมุทรปราการ เดินทางไป ณ.พระบรมหาราชวัง เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยทางห้างฯ บริการบัส 20 คัน
Visitors: 68,958