ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถทางห้างฯ

     คณะผู้แทนจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม และ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถของ ห้างหุ้นส่วนคุณอนันต์ ทรานสปอร์ต ที่ให้บริการรับ-ส่ง พนักงานของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะผู้แทนจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม และ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพรถของ ห้างหุ้นส่วนคุณอนันต์ ทรานสปอร์ต ที่ให้บริการรับ-ส่ง พนักงานของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 68,952