สปข.มอบของที่ระลึก ในฐานะสนับสนุนสนามสอบ

     คุณทนงพันธุ์ สิทธิพงษ์ (ซ้ายสุด) อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ในฐานะผู้อำนวยการจัดการทอสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

     มอบกระเช้าของที่ระลึกในแก่ คุณยุทธนา สมประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-แมน. ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมด้วย คุณนภาพร สมประยูร ผู้บริหารกลุ่มคุณอนันต์กรุ๊ป ในฐานะที่สนับสนุนสถานที่ในการใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว

     สำหรับโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ในนามของบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อวงการรถโดยสารในประเทศไทย

คุณทนงพันธุ์ สิทธิพงษ์ (ซ้ายสุด) อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ในฐานะผู้อำนวยการจัดการทอสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
Visitors: 68,958