รับมอบ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพรถทัวร์โดยสาร

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กัปตันรถกลุ่มบริษัทคุณอนันต์กรุ๊ป เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี จาก ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศ

     ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจคุณอนันต์กรุ๊ป ร่วมส่งพนักงานขับรถทัวร์โดยสารของบริษัทฯ ร่วมอบรมใน หลักสูตร ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 รุ่นที่ 1 ณ สนามสอบ บริษัท เค-แมน. ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทเล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถทัวร์โดยสาร โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและการบริการ และเพื่อให้พนักงานขับรถทัวร์โดยสารมีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และให้พนักงานขับรถทัวร์โดยสาร เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางปฏิบัติในการขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กัปตันรถกลุ่มบริษัทคุณอนันต์กรุ๊ป เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี จาก ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศ
Visitors: 68,961