การอบรมเรื่อง มาตราฐานวิชาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร

    กลุ่มธุรกิจคุณอนันต์กรุ๊ปฯ  ผู้ให้บริการเช่ารถโดยสารร่วมส่งพนักงานขับรถเข้าอมรมฯ "ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสารคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2,3 ครั้งที่ 1

    ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) การทดสอบมีทั้งสอบสัมภาษณ์ ทฤษฎี และ ปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานขับรถได้รับรู้ถึงมาตรฐานของการขับเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของตัวเองอีกด้วย

การอบรมพนักงาน เรื่อง มาตราฐานวิชาชีพขับขี่รถทัวร์โดยสาร วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Visitors: 68,958