ปตท.สผ. ถวายกฐินพระราชทาน ณ.วัดพระบรมธาตุนครชุม

     คณะ ปตท.สผ. ที่ใว้วางใจทีมงาน คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต ในการเดินทางถวายกฐินพระราชทาน ณ.วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร และ ทอดผ้าป่าวัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกในวันที่ 12-13-14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานคุณอนันต์ ทรานสปอร์ตขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

คณะ ปตท.สผ. ที่ใว้วางใจทีมงาน คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต ในการเดินทางถวายกฐินพระราชทาน ณ.วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร และ ทอดผ้าป่าวัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกในวันที่ 12-13-14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานคุณอนันต์ ทรานสปอร์ตขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
Visitors: 68,960