วางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ วัดทุ่งตอง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 คุณอนันต์ คุณแสงอรุณ สมประยูร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ วัดทุ่งตอง ต.นนทรี อ. บ่อไร จ.ตราด

คุณอนันต์ คุณแสงอรุณ สมประยูร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ วัดทุ่งตอง ต.นนทรี อ. บ่อไร จ.ตราด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558

Visitors: 68,961