ทริปบริจาคของเล่นเด็ก ดอยบ้านอูแจะ

ป๋าอนันต์ คุณแม่แสงอรุณ สมประยูร และ คณะบริจาคของเล่นเด็ก บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ป๋าอนันต์ แม่จิ๋ว และ คณะบริจาคของเล่นเด็ก บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Visitors: 72,140