พี่น้องชาวสมุทรปราการ เดินทางกราบพระบรมศพ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 พี่น้องชาวสมุทรปราการ เดินทางจาก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกราบพระบรมศพ ณ.พระบรมมหาราชวัง โดยใช้บริการ รถของทางห้างฯ 20 คัน ซึ่งทางห้างฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ร่วมบริการในครั้งนี้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 พี่น้องชาวสมุทรปราการ เดินทางจาก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกราบพระบรมศพ ณ.พระบรมมหาราชวัง

Visitors: 68,961