SUNLONG

รถโดยสารปรับอากาศ SUNLONG 40 ที่นั่ง

ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ )
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง
ความปลอดภัยสูงสุด

เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร

รถโดยสารปรับอากาศ SUNLONG 40 ที่นั่ง - ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ ) - เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง - ความปลอดภัยสูงสุด - เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร

Visitors: 72,139