Hino & Daewoo

รถโดยสารปรับอากาศ Hino & Daewoo  40 ที่นั่ง

  -  ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ )
  -  เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง
  -  ความปลอดภัยสูงสุด

เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร


Visitors: 126,216
-->