Hino & Daewoo

รถโดยสารปรับอากาศ Hino & Daewoo  40 ที่นั่ง

  -  ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ )
  -  เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง
  -  ความปลอดภัยสูงสุด

เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร

รถโดยสารปรับอากาศ Hino & Daewoo  40 ที่นั่ง - ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ ) -  เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง - ความปลอดภัยสูงสุด -  เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร

Visitors: 58,667