รถตู้ปรับอากาศ VIP

รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 - 10 ที่นั่ง ของทางห้าง ฯ มีดังนี้

 - 9 ที่นั่ง VIP First class [ 2 ที่นั่งด้านหน้า 3 x 2 ที่นั่งด้านท้าย +1 ข้างคนขับ ] ,
 - 10 ที่นั่ง [ 3 x 3 + 1 ข้างคนขับ ]

Visitors: 141,502
-->