รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ  ของทางห้างฯ มี 2 แบบคือ

  • รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น Skyliner : VIP First class (เบาะนวดไฟฟ้า) 44 ที่นั่ง
  • รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น VIP First class 3 ทางขึ้น-ลง (เบาะนวดไฟฟ้า) 44 ที่นั่ง

โดย รถของทางห้าง ฯ มีระบบ Entertainment ครบครัน


  • 000
    2 ชั้น 44 ที่นั่ง ปรับเอนนอน 150° พร้อมที่พักเท้า -เบาะนวดไฟฟ้า ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง - Karaoke & Entertainment ครบครัน -โซฟาด้านล่าง สำหรับทำกิจกรรมเป็นกลุ่มคณะ

  • 001
    MAN & SCANIA รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น VIP First class. 44 ที่นั่ง ปรับเอนนอน 150° พร้อมที่พักเท้า - เบาะนวดไฟฟ้า ผ่อนคลายตลอดการเดินทาง - Karaoke & Entertainment ครบครัน - โซฟ...