รถบัสปรับอากาศ 1 ชั้น

รถโดยสารปรับอากาศ 6 ล้อ ชั้นครึ่ง ของทางห้าง ฯ แบ่งตามประเภท ดังนี้

 • SCANIA & MAN  VIP 40 ที่นั่ง 
 • HINO & DAEWOO 40 ที่นั่ง
 • SUNLONG 40 ที่นั่ง

โดย รถของทางห้าง ฯ มีระบบ Entertainment ครบครัน


 • S__13590544
  LONGBUS SCANIA 1 : รถโดยสารปรับอากาศ VIP 1 ชั้น 46 ที่นั่ง

 • 001
  รถโดยสารปรับอากาศ Scania & MAN VIP -ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ )- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง -ความปลอดภัยสูงสุด มาตราฐานยุโรป

 • H001
  รถโดยสารปรับอากาศ Hino &Daewoo40 ที่นั่ง -ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ ) -เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง- ความปลอดภัยสูงสุด - เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร

 • IMG_1897
  รถโดยสารปรับอากาศ SUNLONG 40 ที่นั่ง -ขนาด 40 ที่นั่ง ( ชั้นครึ่ง 6 ล้อ ) -เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั้ง -ความปลอดภัยสูงสุด -เหมาะสำหรับรับส่งพนักงงาน และ ทัศนาจร