บริษัทในเครือ

ปัจจุบันบริษัทในกลุ่มธุรกิจของคุณอนันต์ มีดังต่อไปนี้

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต

  • บริษัท คุณอนันต์ทราเวล แอนด์เซอร์วิส จำกัด

  • บริษัท คุณอนันต์ แอนด์ เค-แมน เซอร์วิส จำกัด

  • บริษัท เค-แมน ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

   ทางกลุ่มธุรกิจ คุณอนันต์ ฯ  มีจำนวนรถโดยสารปรับอากาศ มากกว่า  130 คัน รถตู้ปรับอากาศ  มากกว่า 30 คัน  มีพนักงานในความดูแลมากกว่า  150 ชีวิต มีบริษัทรถเข้าร่วมบริการ มากกว่า  10  ราย

Visitors: 25,460