มาตราฐาน

การซ่อมบำรุง 

     ทางห้างฯ มีบริษัท เค-แมน ออโต้เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ คุณอนันต์ทรานสปอร์ต รับผิดชอบ ดูแลการซ่อมบำรุง ของรถโดยสารปรับอากาศ ของกลุ่มบริษัททุกคัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ และศรีราชา ชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยช่างที่มีความชำนาญการณ์ มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ และรถโดยสารปรับอากาศเป็นอย่างดี คอยดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และสภาพรถโดยสารปรับอากาศ  ทั้งใน และนอกสถานที่กรณีฉุกเฉิน

พนักงานงานขับรถ

  • พนักงานขับรถของห้างฯ มีใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกทุกคน และ มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
  •  พนักงานขับรถต้องแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์ม ที่บริษัท กำหนด และมีมารยาทดีทั้งกายและวาจาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
  •  ห้างฯ มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และการดื่มสุราในขณะปฏิบัติ หน้าที่ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหากพบพนักงานขับรถคนใด มีการกระทำดังกล่าวข้างต้นจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางห้างฯ
  • ทางห้างฯ มีการจัดอบรมพนักงานขับรถในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และมารยาทในการให้บริการเพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการขับรถให้ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจาราจรอย่างเคร่งครัด และมีมารยาทในการพูดจา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเป็นนักบริการที่ดี

 

ระบบความปลอดภัย

  • ทางห้างฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย บนรถโดยสารปรับอากาศทุกคัน
  • ทางห้างฯ ได้จัดทำประกันภัยประเภท 1 กับรถโดยสารปรับอากาศทุกคัน
  • ทางห้างฯ ได้ติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นระบบบันทึกพฤติกรรมการขับขี่เส้นทางการเดินรถ ตำแหน่งปัจจุบันของรถเวลาการเข้าถึงสถานี และการควบคุมความเร็วตามที่กำหนด โดยผ่านระบบซิมการ์ด GSM ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย เมื่อใช้บริการกับเรา อทิเช่น ถังดับเพลิง ฆ้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

 

Visitors: 141,502
-->