ความเป็นมา

ความเป็นมาของ กลุ่มธุรกิจคุณอนันต์ ทรานสปอร์ต

     กลุ่มธุรกิิจคุณอนันต์ ทรานสปอร์ต  เป็นหน่วยงานที่ประกอบกิจการ เดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ปี พ.ศ. 2534 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ ทรานสปอร์ต โดยคุณอนันต์ และคุณแสงอรุณ  สมประยูร  ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ในระยะแรกทางห้างฯ  ให้บริการเดินรถโดยสารพัดลม  จำนวน 4 คัน  วิ่งให้บริการ  รับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และได้ขยายกิจการ เป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้นครึ่ง ขนาด 40 ที่นั่ง , รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า  45  ที่นั่ง และรถตู้โดยสาร             

     และในปี 2551 ได้ก่อตั้ง  บริษัท คุณอนันต์ทราเวล แอนด์เซอร์วิส จำกัด  และบริษัทในกลุ่มคุณอนันต์ขึ้นอีก เพื่อครอบคลุม รองรับงานบริการรถโดยสารไม่ประจำทางของกลุ่มบริษัท 

 

   

 

Visitors: 58,667