ข้อมูลบริษัท

กลุ่มธุรกิจคุณอนันต์ ทรานสปอร์ต

    เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการเดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมการขนส่งทางบก ทางห้างฯ ประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งคนโดยสาร มากกว่า 20 ปี ทางห้างฯ พยายามเลือกสรร สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นั่นคือ งานบริการ ระบบความปลอดภัย และการนำรถรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาให้ บริการแก่ลูกค้า เพราะเรามีนโยบายการทำงานโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณอนันต์ทรานสปอร์ต ให้บริการเช่าทัศนาจรทั่วประเทศ และ รับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานต่างๆ ทั้งในเขตสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร อทิ เช่น

  • บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TMT จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ ปี 2545 – ปัจจุบัน 
  • บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด TMAP-EM ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ ปี 2551 – ปัจจุบัน
  • บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด IMCT จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ ปี 2546 – ปัจจุบัน
  • บริษัท บีพี คาสตรอล(ประเทศไทย) จำกัด BP จังหวัดสมุทรสาคร ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ ปี 2550 – ปัจจุบัน
  • บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์(ประเทศไทย) จำกัด MCP จังหวัดชลบุรี ให้บริการรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ ปี 2552 – ปัจจุบัน

ลูกค้าของคุณอนันต์ฯ


ลูกค้าองค์กรภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของประเทศ ทีให้ความไว้วางใจในบริการรถทางห้างฯ

                

Visitors: 140,281
-->